Thông tư 10/2012/TT-NHNN

Không cho phép mở chi nhánh Ngân hàng

Không cho phép mở chi nhánh Ngân hàng

Không cho phép mở chi nhánh, VPĐD; yêu cầu phải tăng vốn điều lệ hoặc bổ sung vốn được cấp… là một trong những biện pháp xử lý vi phạm được quy định trong Thông tư 10/2012/TT-NHNN được NHNN ban hành ngày 16/4/2012 về xử lý sau thanh tra, giám sát đối với TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Xem thêm