Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Thông tư 10/2012/TT-BYT

  • Điều chỉnh danh mục thuốc khám, chữa bệnh 17:55 | 27/06/2012
  • Ngày 08/6/2012, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 10/2012/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 31/2011/TT-BYT về ban hành, hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám, chữa bệnh được Quỹ BHYT thanh toán.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn