Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Thông tư 06/2012/TT-BNV

  • Công chức xã phải có bằng A vi tính 08:44 | 22/11/2012
  • Từ ngày 15/12/2012, công chức cấp xã ngoài việc đáp ứng các tiêu chuẩn chung tại Nghị định 112/2011/NĐ-CP còn buộc phải có chứng chỉ tin học trình độ A.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn