App iThong: Tra cứu mức xử phạt giao thông trên điện thoại di động

Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH

  • Các trường hợp được hưởng đồng thời 2 trợ cấp 08:13 | 22/06/2017
  • Ông Trương Đình Hiển (Hà Nam) sinh năm 1944, là thương binh hạng A, thương tật 21%, sau này ông làm công nhân Lâm Trường Yên Thủy và nghỉ chế độ mất sức lao động. Hiện nay ông chỉ được hưởng trợ cấp mất sức lao động mức 1.500.000 đồng/tháng, không ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn