Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Thông tư 04/2013/TT-BGDĐT

  • Được mang máy ghi âm vào phòng thi 08:24 | 27/02/2013
  • Thí sinh thi tốt nghiệp THPT được mang vào phòng thi các máy ghi âm và ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn