Thông tư 04/2012/TT-BXD

Cấm XK 8 loại khoáng sản làm VLXD

Cấm XK 8 loại khoáng sản làm VLXD

Ngày 20/9/2012 vừa qua, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 04/2012/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Xem thêm