Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT

  • Điểm mới trong Quy chế thi THPT quốc gia năm 2019 15:41 | 22/03/2019
  • Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn