Thông tư 03/2013/TT-BLĐTBXH

  • Phải mã hóa nội dung bí mật Nhà nước 17:48 | 22/02/2013
  • Yêu cầu này được quy định trong Thông tư 03/2013/TT-BLĐTBXH quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Lao động - Thương binh và Xã hội vừa được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành ngày 19/2/2013.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn