Thông tư 02/2017/TT-BNV

  • Tổng hợp các văn bản về tăng lương từ ngày 01/7/2017 15:04 | 31/05/2017
  • Từ ngày 01/7/2017, mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên thành 1.300.000 đồng/tháng. Toàn bộ File Word các văn bản quy định về việc tăng lương kể từ ngày 01/7/2017
  • Đã có Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn tăng lương từ 01/7/2017 11:36 | 18/05/2017
  • Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và hội.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn