GỠ RỐI PHÁP LÝ PHÁT SINH DO COVID-19

Thông tư 02/2016/TT-BXD

  • Quy định về mua bán chỗ để xe ô tô trong chung cư 09:17 | 04/10/2018
  • Theo Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD , “việc mua bán, cho thuê chỗ để xe ô tô... có thể ghi chung trong hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ hoặc lập một hợp đồng riêng…”.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn