Thông tư 01/2013/TT-BLĐTBXH

  • Tăng mức điều chỉnh tiền lương đóng BHXH 09:34 | 05/02/2013
  • So với mức điều chỉnh lương cũ tại Thông tư 01/2012/TT-BLĐTBXH thì mức điều chỉnh năm 2013 được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố tại Thông tư 01/2013/TT-BLĐTBXH đã thay đổi.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn