Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Thông báo 845/TB-BCĐĐHG

  • Sắp ban hành khung giá đất, bảng giá đất mới 07:40 | 08/10/2019
  • Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông báo 845/TB-BCĐĐHG ngày 03/10/2019 về Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 27/9/2019.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn