TTLT số 99/2012/TTLT-BQP-BTC

Nâng mức trợ cấp hàng tháng cho quân nhân

Nâng mức trợ cấp hàng tháng cho quân nhân

Vừa qua, Bộ Quốc Phòng đã phối hợp cùng Bộ Tài Chính ban hành TTLT số 99/2012/TTLT-BQP-BTC hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng.

Xem thêm