Tổng cục Hải quan

  • Tiếp tục gỡ chồng chéo trong kiểm tra chuyên ngành 11:31 | 29/10/2019
  • Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục làm việc với các bộ, ngành có liên quan để rà soát các mặt hàng còn chồng chéo trong quản lý và kiểm tra chuyên ngành.
  • Hải quan TPHCM cảnh báo các vi phạm để doanh nghiệp phòng tránh 10:51 | 07/09/2019
  • Để hỗ trợ, phục vụ tốt hơn cho 4.000 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, bên cạnh việc cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư (Cục Hải quan TPHCM) đã cảnh báo nhiều hành vi vi ...
  • Phân quyền chức năng quản lý rủi ro trên hệ thống VCIS 13:51 | 03/09/2014
  • Ngày 27/08/2014, Tổng Cục Hải quan đã có Công văn 10611/TCHQ-QLRR gửi đến Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn việc phân quyền quản lý rủi ro trên hệ thống VCIS nhằm khắc phục tình trạng phân quyền không đúng làm ảnh hưởng đến tính an ninh, ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn