Tăng lương hưu

  • Tăng 7,19% lương hưu, trợ cấp BHXH, hàng tháng từ 01/7/2019 11:12 | 11/01/2019
  • Theo Nghị quyết 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 được thông qua ngày 09/11/2018, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng (tương đương mức tăng 7,19%).
  • Mới: Hướng dẫn tăng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng 11:40 | 24/07/2018
  • Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 05/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại Khoản 1, 2, 3 và Khoản 8 Điều 1 Nghị định 88/2018/NĐ-CP . ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn