Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Quyết định số 2555/QĐ-BTNM

  • Thông tin báo chí về bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai 08:10 | 24/11/2017
  • Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2555/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo Quyết định ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn