Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Quyết định số 03/2012/QĐ-TTg

  • Sửa đổi mới về cấp giấy phép nhà thầu NN 16:03 | 01/02/2012
  • Theo quy định hiện hành, nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam sau khi trúng thầu hoặc được lựa chọn thầu phải làm thủ tục để được cấp giấy phép thầu. Thời gian được cấp phép là 20 ngày.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn