Quyết định 857/QĐ-BTC

  • Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn mới về bình ổn giá sữa 09:45 | 15/05/2015
  • Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu vừa ký ban hành Quyết định 857/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn