Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Quyết định 62/2011/QĐ-TTg

  • Không phải mọi quân nhân đều được xét hưởng chế độ 07:59 | 08/06/2017
  • Bố đẻ của bà Nguyễn Thị Kim Dung (Nghệ An) đã làm hồ sơ đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhưng bị trả lại mà không được giải thích lý do rõ ràng. Bà Dung đề nghị cơ quan có thẩm quyền ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn