Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Quyết định 59/2012/QĐ-TTg

  • Người nghèo cũng phải biết pháp luật 08:55 | 26/01/2013
  • Với mục tiêu tạo điều kiện cho người nghèo hiểu biết về quyền, nghĩa vụ của mình, các chính sách trợ giúp của Nhà nước, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 59/2012/QĐ-TTg về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại xã ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn