Quyết định 51/2012/QĐ-TTg

Bồi dưỡng cho giáo viên TDTT

Bồi dưỡng cho giáo viên TDTT

Chế độ bồi dưỡng được chi trả bằng tiền và được tính bằng 1% mức lương tối thiểu chung cho 1 tiết giảng thực hành, chi trả cùng với thời điểm trả tiền lương hằng tháng.

Xem thêm