Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Quyết định 420/QĐ-NHNN

  • Giảm mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa 08:33 | 18/03/2020
  • Vừa qua, NHNN ban hành Quyết định 420/QĐ-NHNN về lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam theo quy định tại Khoản 2, Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn