Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Quyết định 42/2012/QĐ-TTg

  • Miễn tiền thuê đất khi sử dụng LĐ thiểu số 09:44 | 22/10/2012
  • Tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn được hỗ trợ về đào tạo, BHYT, BHXH, BHTN, định mức lao động và tiền thuê đất từ ngân sách nhà nước.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn