Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Quyết định 414/QĐ-UBDT

  • Danh sách thôn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020 11:03 | 18/07/2017
  • Ngày 11/7/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 414/QĐ-UBDT phê duyệt danh sách 3.973 thôn đặc biệt khó khăn của 48 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn