Quyết định 356/QĐ-TTg

  • Không lưu hành xe ô tô không phù hợp 16:53 | 28/02/2013
  • Từ nay đến năm 2020, sẽ hạn chế dần và tiến tới không lưu hành các phương tiện xe ô tô không phù hợp với kết cấu hạ tầng giao thông.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn