Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Quyết định 2736/QĐ-BTNMT

  • Bổ sung 06 thủ tục hành chính mới lĩnh vực môi trường 15:51 | 04/11/2019
  • Đây là nội dung được đề cập tại Quyết định 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn