Quyết định 204/QĐ-TCHQ

  • Tập huấn pháp luật về Hải quan năm 2013 14:02 | 29/01/2013
  • Theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, năm 2013 các cơ quan Hải quan phải thực hiện việc phổ biến và giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và các đối tượng thực hiện khai hải quan.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn