Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Quyết định 1425/QĐ-NHNN

  • Đồng loạt giảm lãi suất cho vay từ ngày 10/7/2017 08:52 | 08/07/2017
  • Ngày 07/7/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 1424/QĐ-NHNN và Quyết định 1425/QĐ-NHNN về việc điều chỉnh giảm lãi suất có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2017. Cụ thể như sau:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn