Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Quyết định 1066/QĐ-TTg

  • Tổng biên chế công chức năm 2020 theo Quyết định 1066/QĐ-TTg 08:19 | 27/08/2019
  • Ngày 22/8/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1066/QĐ-TTg về phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm ...
  • Năm 2020, cắt giảm hơn 6.000 biên chế công chức 09:08 | 26/08/2019
  • Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 1066/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ NSNN của các CQHC nhà nước, biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2020.
  • Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2020 07:45 | 24/08/2019
  • Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 1066/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức của các cơ quan hành chính Nhà nước và các Hội có tính chất đặc thù trong phạm vi cả nước năm 2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn