GỠ RỐI PHÁP LÝ PHÁT SINH DO COVID-19

Quyết định 05/2013/QĐ-TTg

  • Muốn tư vấn du học: phải kí quỹ 500 triệu 09:05 | 19/01/2013
  • Tổ chức dịch vụ tư vấn du học phải có tiền ký quỹ tối thiểu 500 triệu đồng tại ngân hàng thương mại, và phải đảm bảo đủ nguồn lực tài chính để giải quyết các trường hợp rủi ro.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn