Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Quy tắc xuất xứ hàng hóa

  • Quy định xuất xứ hàng hóa trong AHKFTA 13:52 | 03/07/2019
  • Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Hồng Công, Trung Quốc (AHKFTA).

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn