Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Quy định 29-QĐ/TW

  • 12 loại Huy hiệu Đảng và mức tiền thưởng kèm theo trong năm 2020 15:16 | 01/07/2020
  • Theo Quy định 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016, những đảng viên hoạt động cách mạng lâu năm, giữ gìn được tư cách đảng viên, có đủ 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm, 70 năm, 75 năm, 80 năm, 85 năm, 90 năm tuổi đảng trở lên sẽ được tặng ...
  • Thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức 07:44 | 20/06/2019
  • Đảng viên được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển công tác sang đơn vị mới, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc, phục viên hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài thì phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn