Quản lý thuế

  • Xoá nợ thuế: Giảm tải áp lực quản lý cho cơ quan Thuế 10:02 | 24/08/2019
  • Sáng 23/8, Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội và Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.
  • Một số khuyến nghị để quản lý thuế thương mại điện tử 16:30 | 29/04/2019
  • Cùng với sự thay đổi và phát triển của các phương tiện điện tử, công nghệ thông tin trong những thập niên vừa qua đã kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) tại tất cả các quốc gia trên thế giới. Từ đó, đặt ra vấn đề quản lý ...
  • Thông tư 06/2017/TT-BTC sửa đổi hướng dẫn về quản lý thuế 17:35 | 03/02/2017
  • Ngày 20/01/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 06/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 34a Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế (đã được bổ sung tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC ). Toàn văn ...
  • 300 TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực Quản lý thuế 09:14 | 28/10/2016
  • Đây là nội dung tại Quyết định 1500/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa trong lĩnh vực Quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính ban hành ngày 30/6/2016.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn