Phân loại ngân hàng

  • 10:09 | 27/02/2012
  • Việc NHNN không công bố công khai danh sách từng nhóm ngân hàng nhằm giữ ổn định thị trường là hợp lý. Tuy nhiên, việc không công khai tiêu chí phân loại khiến các ngân hàng nảy sinh tâm lý tỵ nạnh lẫn nhau.
  • 22:54 | 24/02/2012
  • Các nhà băng chưa nhận được “trát” mức tăng trưởng tín dụng từ NHNN đang như cá trên thớt vì chưa thể xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2012, trong khi các tin đồn về "nhóm 4” liên tục được xới lên.
  • Phân loại ngân hàng: Tốt khoe, xấu che! 09:02 | 21/02/2012
  • Nhiều ngân hàng “hoan hỉ” khi nhận được thông báo chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2012 mức 15 - 17% từ Ngân hàng Nhà nước, ngược lại các ngân hàng nhóm 3 - 4 thì bi quan cho rằng việc không công bố danh tính của họ cũng như không.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn