Nghị quyết 82/2019/QH14

  • Xây dựng khung giá đất phù hợp với giá thị trường 15:14 | 11/07/2019
  • Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 82/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn