Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Nghị quyết 63/NQ-CP

  • Ban hành danh mục 24 quy hoạch hết hiệu lực theo Luật Quy hoạch 08:13 | 28/08/2019
  • Ngày 26/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết 63/NQ-CP về Danh mục các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ hết hiệu lực theo quy định tại ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn