Nghị quyết 35/NQ-CP

  • Cải cách thể chế tài chính thúc đẩy doanh nghiệp phát triển 15:44 | 30/10/2018
  • Nhằm góp phần tích cực hỗ trợ hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp (DN), cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, nhiều giải pháp cải cách hành chính và các kế hoạch hành động của Bộ Tài chính đã được triển khai, cụ ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn