Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Nghị quyết 17/NQ-CP

  • Sắp có văn bản hướng dẫn Luật An ninh mạng 10:39 | 12/03/2019
  • Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn