Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Nghị quyết 125/NQ-CP

  • Sửa quy định về căn cứ đóng, mức đóng BHXH bắt buộc 08:43 | 12/10/2018
  • Ngày 8/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 125 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. >> 06 thay đổi về chính sách tiền lương tại Nghị quyết 125/NQ-CP
  • Đơn giản hóa hồ sơ hưởng chế độ thai sản 11:32 | 02/12/2017
  • Đây là nội dung mới đáng chú ý tại Nghị quyết 125/NQ-CP ngày 29/11/2017 về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
  • Sửa đổi 09 tờ khai, biểu mẫu về thủ tục BHXH 10:28 | 01/12/2017
  • Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 125/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn