Nghị quyết 105/NQ-CP

  • Gia hạn nộp thuế TTĐB với ô tô sản xuất trong nước đến hết 2020 07:58 | 15/07/2020
  • Tại Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 14/7/2020 yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo Chính phủ các vấn đề đã được quyết nghị như gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước đến hết ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn