Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP

  • Ai là người có chức vụ, quyền hạn? 09:06 | 19/01/2021
  • Theo Điều 352 Bộ luật Hình sự 2015 , người có chức vụ là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện một nhiệm vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn