Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐTP

  • Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐTP về áp dụng án lệ 08:37 | 30/10/2015
  • Từ ngày 16/12/2015, Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐTP về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn