Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Nghị quyết 01/NQ-CP

  • Năm 2020: Sẽ tinh giản 2% biên chế công chức 09:32 | 02/01/2020
  • Ngày 01/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.
  • Không được ép học sinh, sinh viên đóng học phí một lần 16:47 | 10/05/2013
  • (Chinhphu.vn) – Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập không được ép buộc học sinh, sinh viên đóng học phí một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học (trừ trường hợp người học tự ...
  • Chính sách tiền tệ - Liều thuốc đã ngấm 08:50 | 27/07/2012
  • (Chinhphu.vn) - Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 đã đề cập một cách toàn diện những giải pháp chủ yếu điều hành thực hiện kế hoạch năm 2012. Trong các giải pháp này, có việc điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, linh hoạt.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn