Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Nghị định 99/2016/NĐ-CP

  • Điều kiện sử dụng con dấu 09:42 | 22/07/2016
  • Bảo đảm công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục về con dấu.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn