Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Nghị định 98/2010/NĐ-CP

  • Điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo tàng 14:20 | 06/04/2018
  • THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo tàng.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn