Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Nghị định 96/2019/NĐ-CP

  • Chỉ đạo xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 10:25 | 24/12/2019
  • Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn 6825/BTNMT-TCQLĐĐ gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là UBND cấp tỉnh) về việc chỉ đạo xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn