Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

 • Điều kiện kinh doanh dịch vụ in, trừ in bao bì 07:20 | 25/07/2018
 • THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện kinh doanh dịch vụ in, trừ in bao bì.
 • Điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ 14:50 | 23/06/2018
 • THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ.
 • Điều kiện kinh doanh dịch vụ xoa bóp 14:02 | 23/06/2018
 • THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện kinh doanh dịch vụ xoa bóp.
 • Điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ 13:39 | 23/06/2018
 • THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ.
 • Điều kiện kinh doanh súng bắn sơn 07:30 | 22/06/2018
 • THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện kinh doanh súng bắn sơn.
 • Điều kiện kinh doanh các loại pháo, trừ pháo nổ 07:25 | 22/06/2018
 • THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện kinh doanh các loại pháo, trừ pháo nổ.
 • Điều kiện sản xuất con dấu 14:13 | 21/06/2018
 • THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện về an ninh trật tự sản xuất con dấu.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn