Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Nghị định 90/2015/NĐ-CP

  • Chế độ nghỉ lao động đối với phạm nhân 16:04 | 14/10/2015
  • Chính phủ vừa ban hành Nghị định 90/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 117/2011/NĐ-CP về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn