Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Nghị định 88/2017/NĐ-CP

  • Văn bản hợp nhất về phân loại cán bộ, công chức, viên chức 2017 16:40 | 31/07/2017
  • Từ ngày 15/9/2017, Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức bắt đầu có hiệu lực thi hành. File Word Văn bản hợp nhất Nghị định về đánh giá và phân loại ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn