Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Nghị định 86/2015/NĐ-CP

  • Tăng mức trần học phí đại học từ năm học 2015-2016 08:58 | 06/10/2015
  • Đây là nội dung tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP về cơ chế thu, quản lý học phí với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn